Organisatie diagnose

Om een organisatie optimaal van dienst te kunnen zijn, is het belangrijk te ontdekken wat er in die organisatie speelt. Immers iedere organisatie, net als ieder persoon, is uniek. Het feit dat een bepaalde interventie succesvol is in de ene organisatie, betekent niet dat die ook succesvol zal zijn in een ander organisatie. Door middel van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden ontdekken wij wat er in uw organisatie leeft, wat uw organisatie doet “tikken”. Nadat wij de resultaten van de organisatie diagnose aan u gepresenteerd hebben, zoeken we samen met u naar die interventies die uw organisatie op weg kunnen helpen. Hierbij putten we uit de verschillende mogelijkheden de het systeem denken, het waarderend leiderschap en het wereld leiderschap ons bieden.